Antigénové testovanie v Gbeloch

Antigénové testovanie v Gbeloch
mobilné odberové miesto v Gbeloch oznamuje občanom, že dňa 4.7.2021 t.j. nedeľa bude prebiehať antigénové testovanie na COVID-19 v čase od 9:00 do 15:00 hod. Kedže štát, resp. MV SR nateraz neprepláca, resp. nepotvrdil preplácanie mestám a obciam, antigenové testovanie je za poplatok vo výške 11,90 EUR. Antigénové testovanie bude prebiehať bez potreby registrácie. Zaroveň oznamujú, že od budúceho týždňa okrem antigenového testovania spúšťajú v Gbeloch aj PCR testovanie. Cena bude 45 eur za PCR test, čo je momentálne najlepšia cena na trhu. Dni a časy budú upresnené v budúcom tyždni.

Upozornenie pre občanov - čítajte celý článok

Nakoľko, si niektorí naši spoluobčania mýlia splaškovú kanalizáciu so skládkou komunálneho odpadu, dôrazne upozorňujeme občanov, že do splaškovej kanalizácie sa vypúšťa len odpadová voda z domácností, a to: zo sprchy (vane), bidetu, toalety, práčky, sušičky, umývačky riadu, drezu. Do kanalizácie nepatrí a je zákaz vhadzovať: vlhčené obrúsky, intímne tampóny a vložky (platí hlavne pre obyvateľov Novej ulice, ale samozrejme aj ostaných), zostatky jedál, kosti, textilné utierky a iný komunálny odpad.
Do kanalizácie patrí len toaletný papier. Z dôvodu nedbanlivosti niektorých spoluobčanov, dochádza k častému upchávaniu kanalizačnej siete, na čo doplácajú iní spoluobčania, formou vytopených domácností splaškovou vodou a nefunkčnou kanalizačnou sieťou.
Ďalším problémom sú časté poruchy na čerpadlách v prečerpávacích staniciach, ktoré sa upchávajú odpadom, ktorý nepatrí do kanalizácie, čím vznikajú vyššie náklady na údržbu a opravu. ČOV Brodské a ani kanalizačná sieť nie sú projektované na vypúšťanie dažďových vôd zo striech rodinných domov, čo zase niektorí naši spoluobčania ignorujú. Pri väčšom množstve úhrnu zrážok dochádza k preplneniu kanalizačného systému a následnej kalamitnej situácii na kanalizačnej sieti, čo má zasa negatívny vplyv a doplácajú na to obyvatelia spodnej časti obce. Preto apelujeme a dôrazne žiadame, aby každý občan bral ohľad a rozmyslel si aké dopady bude mať jeho činnosť na ostatných obyvateľov obce a iné inštitúcie. V dnešnej dobe kedy sa berie veľký ohľad na environmentálne problémy, by si mal každý uvedomiť aj aký dopad bude mať činnosť každého na prostredie, v ktorom žijeme. Obec sa snaží vytvárať dobré podmienky pre možnosti nakladania s odpadom. Je možnosť vo veľkej miere separovať odpad, ktorý sa môže následne recyklovať a znova použiť. Nemusí skončiť napr. len v kanalizácií, alebo ako je v našom katastri pravidlom v lesoch a iných častiach obce. Vážme si prostredia, v ktorom žijeme a nebuďme ľahostajný k tomu, čo máme.
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks