Antigénové testovanie v Gbeloch

Antigénové testovanie v Gbeloch
mobilné odberové miesto v Gbeloch oznamuje občanom, že dňa 4.7.2021 t.j. nedeľa bude prebiehať antigénové testovanie na COVID-19 v čase od 9:00 do 15:00 hod. Kedže štát, resp. MV SR nateraz neprepláca, resp. nepotvrdil preplácanie mestám a obciam, antigenové testovanie je za poplatok vo výške 11,90 EUR. Antigénové testovanie bude prebiehať bez potreby registrácie. Zaroveň oznamujú, že od budúceho týždňa okrem antigenového testovania spúšťajú v Gbeloch aj PCR testovanie. Cena bude 45 eur za PCR test, čo je momentálne najlepšia cena na trhu. Dni a časy budú upresnené v budúcom tyždni.

Vianočný príhovor pána farára

Drahí bratia a sestry v Brodskom, srdečne Vás pozdravujem a pozývam, aby sme sa spolu vydali na cestu do Betlehema. Nebojte, neporušíme aktuálne nariadenia, budeme putovať duchovne do Betlehema, usaďme sa pred naším Betlehemom, ktorý máme na stole, alebo pod stromčekom a uvažujme.
Úžasným sprievodcom nám bude sv. otec František so svojimi myšlienkami.
Betlehem - znamená dom chleba. V tomto „dome“ sa Pán chce stretnúť s každým jedným z nás. On vie, že pre život potrebujeme jedlo. Ale vie aj to, že potraviny sveta nesýtia srdce. Betlehem je prelom, v ktorom sa mení kurz dejín. Tam, v dome chleba, sa Boh rodí v jasliach, teda v kŕmidle. Akoby nám vravel: hľa tu som pre vás, ako vaše jedlo. Neberie, ale ponúka pokrm; nedáva niečo, ale dáva seba samého.
Betlehem nám ukazuje, že Boh nie je niekto, kto berie život, ale Ten, kto život dáva. Človeku, ktorý je od počiatku zvyknutý brať a jesť, Ježiš vraví: „Vezmite a jedzte. Toto je moje telo“. Maličké telo Betlehemského dieťaťa dáva nový vzor života: nie hltať a hrabať, ale deliť sa a darovať. Boh sa robí maličkým, aby bol naším jedlom. Keď sa sýtime ním, chlebom života, môžeme sa znovu zrodiť v láske.
Z „domu chleba“ Ježiš privádza človeka domov, aby sa stal príbuzným svojho Boha, a bratom svojho blížneho.
Pred jasľami - kŕmidlom môžeme pochopiť, že náš život nesýtia materiálne veci, ale láska, dobročinnosť, jednoduchosť, ktorú si treba strážiť.
Na Vianoce na zemi prijímame Ježiša, nebeský Chlieb: je to jedlo, ktoré sa nikdy nepokazí - ale už teraz nám dáva zakúsiť večný život.
V Betleheme objavujeme, že Boží život prúdi v žilách ľudstva. Ak tento život prijmeme, dejiny sa menia, počnúc od každého z nás. Pretože keď Ježiš mení srdce, centrum života nie je viac moje ja, dychtivé a egoistické, ale On, ktorý sa rodí a žije pre lásku.
Práve teraz keď duchovne putujeme do Betlehema, do domu chleba, spýtajme sa: čo je pokrmom môjho života, bez ktorého nemôžem byť? Je to Pán alebo niečo iné? Potom, keď vstúpime do jaskyne, a všimneme si v nežnej chudobe dieťaťa novú vôňu života, vôňu jednoduchosti, spýtajme sa: naozaj potrebujem veľa vecí, komplikované recepty pre život?
Dokážem sa vzdať množstva nadbytočných príloh, aby som si vybral jednoduchší život? V Betleheme, pri Ježišovi, vidíme ľudí, ktorí tam vykonali cestu - ako Mária, Jozef a pastieri. Ježiš je Chlebom na cestu.
Betlehem je liek na strach, pretože napriek „nie“ človeka, tam Boh navždy vraví „áno“: navždy bude Boh-s-nami. A aby jeho prítomnosť nevzbudzovala strach, robí sa krehkým dieťaťom. Nebojte sa: nie je to povedané svätým, ale pastierom, jednoduchým ľuďom, ktorí iste v tom čase nevynikali pôvabom, ani zbožnosťou. Syn Dávidov prichádza na svet medzi pastiermi, aby nám povedal, že nik viac nie je sám; máme pastiera, ktorý víťazí nad našimi strachmi, a ktorý nás všetkých miluje, bez výnimky.
„Poďme teda do Betlehema“: tak povedali aj urobili pastieri. Aj my, Pane, chceme prísť do Betlehema. Cesta, aj dnes, stúpa nahor: treba prekonať kopec egoizmu, netreba skĺznuť do priepasti svetskosti a konzumizmu.
Chcem prísť do Betlehema, Pane, pretože práve tam na mňa čakáš. A uvedomiť si, že ty, vložený do jasieľ - kŕmidla, si chlebom môjho života. Potrebujem jemnú vôňu tvojej lásky, aby som sa aj ja stal chlebom lámaným pre svet. Zober ma na svoje plecia, dobrý Pastier: tebou milovaný, budem aj ja môcť milovať a vziať za ruku bratov. Vtedy budú Vianoce, keď ti budem môcť povedať: Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem.
Drahí bratia a sestry v Brodskom dovoľte, aby som Vám poprial požehnané a pokojne Vianočné sviatky, veľa zdravie a nádeje, ktoré sú dnes veľmi potrebné a do Nového roka 2021 Vám prajem, aby ste sa často sýtili Chlebom z Betlehema – Otcovým Darom Ježišom, ktorý prichádza pre každého, aby každého sýtil.
JCDr. ThDr. Miloš Kohútek, PhD., farár
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks