Antigénové testovanie v Gbeloch

Antigénové testovanie v Gbeloch
mobilné odberové miesto v Gbeloch oznamuje občanom, že dňa 4.7.2021 t.j. nedeľa bude prebiehať antigénové testovanie na COVID-19 v čase od 9:00 do 15:00 hod. Kedže štát, resp. MV SR nateraz neprepláca, resp. nepotvrdil preplácanie mestám a obciam, antigenové testovanie je za poplatok vo výške 11,90 EUR. Antigénové testovanie bude prebiehať bez potreby registrácie. Zaroveň oznamujú, že od budúceho týždňa okrem antigenového testovania spúšťajú v Gbeloch aj PCR testovanie. Cena bude 45 eur za PCR test, čo je momentálne najlepšia cena na trhu. Dni a časy budú upresnené v budúcom tyždni.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad oznamuje, že 29.4.2021 o 18:00 hod. sa uskutoční
12. Zasadnutie OZ v Kultúrnom dome
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za prísnych hygienických opatrení
Návrh Programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Schválenie členov do školskej rady ZŠ
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce Brodské za rok 2020
7. Záverečný účet za rok 2020
8. Schválenie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu a jeho použitie
9. Schválenie dotácií
10. Rozpočtové opatrenie č.2/2021
11. Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Brodské
12. Schválenie prenájmu plynového zariadenia Padielky
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
 
Anna Krídlová
starostka obce
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks