Antigénové testovanie v Gbeloch

Antigénové testovanie v Gbeloch
mobilné odberové miesto v Gbeloch oznamuje občanom, že dňa 4.7.2021 t.j. nedeľa bude prebiehať antigénové testovanie na COVID-19 v čase od 9:00 do 15:00 hod. Kedže štát, resp. MV SR nateraz neprepláca, resp. nepotvrdil preplácanie mestám a obciam, antigenové testovanie je za poplatok vo výške 11,90 EUR. Antigénové testovanie bude prebiehať bez potreby registrácie. Zaroveň oznamujú, že od budúceho týždňa okrem antigenového testovania spúšťajú v Gbeloch aj PCR testovanie. Cena bude 45 eur za PCR test, čo je momentálne najlepšia cena na trhu. Dni a časy budú upresnené v budúcom tyždni.

Asistované sčítanie obyvateľov 2021

Asistované sčítanie potrvá 6 týždňov, začne 3.mája 2021 a skončí 13.júna 2021. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môže byť asistované sčítanie prerušené. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nestihli alebo nemohli sčítať sami a ani s pomocou blízkej osoby.
Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v sociálnych zariadeniach a obyvateľov marginalizovaných komunít.
Asistované sčítanie bude realizované 2 spôsobmi:
 
1. Obyvateľ príde do kontaktného miesta, kde sa sčíta sám alebo s pomocou stacionárneho asistenta. V našom obci je zriadené kontaktné miesto na obecnom úrade, kde sa obyvatelia môžu prísť sčítať v čase ich prevádzkových hodín:
OBECNÝ ÚRAD Brodské Školská 1030/2
Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:
Pondelok: 08.00 - 12:00 12:30 – 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12.30 – 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 – 16:00
Piatok: 08.00 - 12:00
 
2. Obyvateľ požiada o službu mobilného asistenta, ktorý navštívi obyvateľa doma a pomôže mu sčítať sa.
( ide hlavne o občanov so zdravotným postihnutí, seniorov )
Počas doby asistovaného sčítania v pracovných dňoch môže obyvateľ požiadať o mobilného asistenta Obecný úrad na telefonickom kontakte: 034/3215 015. Požiadať o mobilného asistenta je možné aj prostredníctvom „call centra“ 02/20 92 49 19.
Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete: meno, priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť (teda ulicu, súpisné a orientačné číslo) a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.
 
Obec požiadavku zaeviduje a pridelí ju na vybavenie konkrétnemu mobilnému asistentovi, ktorý občana bude následne telefonicky kontaktovať za účelom dohodnutia si konkrétneho termínu a času návštevy. Upozorňujeme, že asistované sčítanie neprebieha formou telefonického rozhovoru, mobilný asistent Vás sčíta pri osobnej návšteve a to pomocou tabletu.
Každý mobilný asistent bude vybavený preukazom, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Jeho totožnosť je možné si spätne overiť zavolaním na obec. Pri podozrení, že ide o falošného asistenta, treba kontaktovať políciu a upozorniť aj obec.
Na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov).
Občania s trvalým pobytom v obci Brodské, sa môžu sčítať kdekoľvek na kontaktnom mieste v celej SR.
 
Sčítanie je pre obyvateľov povinné.
Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska mali povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára do 31. 3. 2021, alebo teraz v čase od 3. 5. do 13. 6. 2021 prostredníctvom stacionárnych, alebo mobilných asistentov sčítania.
Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta od 25 do 250 eur.
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks