Antigénové testovanie v Gbeloch

Antigénové testovanie v Gbeloch
mobilné odberové miesto v Gbeloch oznamuje občanom, že dňa 4.7.2021 t.j. nedeľa bude prebiehať antigénové testovanie na COVID-19 v čase od 9:00 do 15:00 hod. Kedže štát, resp. MV SR nateraz neprepláca, resp. nepotvrdil preplácanie mestám a obciam, antigenové testovanie je za poplatok vo výške 11,90 EUR. Antigénové testovanie bude prebiehať bez potreby registrácie. Zaroveň oznamujú, že od budúceho týždňa okrem antigenového testovania spúšťajú v Gbeloch aj PCR testovanie. Cena bude 45 eur za PCR test, čo je momentálne najlepšia cena na trhu. Dni a časy budú upresnené v budúcom tyždni.

Povolenie zmeny v užívaní stavby

Kontakt:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová, tel.č.: 034/3215014
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 
Potrebné doklady:
1. dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného účelu, spôsobu užívania
jednotlivých priestorov stavby,
2. doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, písomný súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou účelu jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby,z ktorého musí byť zrejmý odsúhlasený rozsah a charakteristika zmeny,
3. doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním návrhu
4. rozhodnutia, stanoviská,vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov,
5. kolaudačné rozhodnutie,prípadne stavebné povolenie, preukazujúce povolený účel
užívania stavby alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali,
 
Správny poplatok: 30 €
 
logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks