Antigénové testovanie v Gbeloch

Antigénové testovanie v Gbeloch
mobilné odberové miesto v Gbeloch oznamuje občanom, že dňa 4.7.2021 t.j. nedeľa bude prebiehať antigénové testovanie na COVID-19 v čase od 9:00 do 15:00 hod. Kedže štát, resp. MV SR nateraz neprepláca, resp. nepotvrdil preplácanie mestám a obciam, antigenové testovanie je za poplatok vo výške 11,90 EUR. Antigénové testovanie bude prebiehať bez potreby registrácie. Zaroveň oznamujú, že od budúceho týždňa okrem antigenového testovania spúšťajú v Gbeloch aj PCR testovanie. Cena bude 45 eur za PCR test, čo je momentálne najlepšia cena na trhu. Dni a časy budú upresnené v budúcom tyždni.

120. výročie úmrtia Martina Čulena

Spomienkové stretnutie v Brodskom pri príležitosti 120. výročia úmrtia nášho rodáka Martina Čulena, národného buditeľa, pedagóga a kňaza sa konalo 25.1.2014.Toto stretnutie sa konalo na dvoch miestach a to v miestnom kostole sv. Antona Pustovníka a pred rodným domom Martina Čulena. V kostole svätú omšu spolu slúžili vdp. dekan Mgr. Roman Stachovič a vdp. farár Štefan Hýrošš z Kláštora pod Znievom a miestny vdp. farár Peter Krajčík. Pán dekan vo svojom príhovore vyzdvihol úsilie Martina Čulena zachovať slovenský jazyk a vzdelanosť národa podľa odkazu sv. Cyrila a Metoda. Po skončení sv. omše pani starostka Anna Krídlová privítala hostí a otvorila druhú časť programu a to literárno hudobné pásmo. Otvoril ho svojím príhovorom PhDr. František Švába, člen oblastného výboru Matice slovenskej. Ďalej predniesol svoj príhovor Ing. Marián Tkáč predseda Matice slovenskej v Martine. Literárno kultúrny program pripravili členovia folklórnej skupiny Bročané. Zazneli v ňom dve ľudové piesne z Brodského a básne nášho rodáka Ľudovíta Čulena, ktorý písal pod menom Lajka Štefka  zo zbierky Veleš- básne z Brodského. Po skončení prešli účastníci stretnutia pred rodný dom Martina Čulena, kde položili vence od ministra školstva, vedy, výskumu a športu, predsedu Matice slovenskej a ďalších matičných organizácií. Pri úvodnom akte zaznela pieseň Kto za pravdu horí. Potom sa k účastníkom postupne prihovorili minister školstva, vedy, výskumu  a športu  PhDr. Dušan Čaplovič, ďalej riaditeľka Záhorského múzea v Skalici PhDr. Viera Drahošová a starosta Kláštora pod Znievom pán Maroš Halahija. Vo všetkých príhovoroch bola vyzdvihnutá veľmi rozsiahla a záslužná práca Martina Čulena. Niektorí viac vyzdvihli jeho národnobuditeľskú činnosť. Ďalší jeho pedagogickú prácu a nutnosť vzdelávania celého národa pomocou v rodnom jazyku vydávaných kníh a časopisov, ale aj jeho schopnosť v tak  mladom veku postaviť sa na čelo národa a zastupovať jeho záujmy pri zachovaní jeho identity. Treba spomenúť aj jeho záslužnú činnosť počas rokov kňažskej služby , ktoré prežil v dedine Čaka, kde aj pred 120 rokmi zomrel a je pochovaný.                                                                                                                                                                                  Marcela Antálková 

Čítať ďalej: 120. výročie úmrtia Martina Čulena

Vystúpenie detí ZUŠ Brodské

Vianočný koncert Základnej umeleckej školy.  
Jedno z mnohých krásnych vystúpení detí základnej umeleckej školy Brodské. 
Do ďalších rokov prajeme mnoho ďalších vystúpení a úspechov.

V. Reprezentačný ples obce Brodské

Dňa 19.1.2013 sa uskutočnil už V. Reprezentačný  ples našej obce. S radosťou sme pripravili  ďalší  ročník tejto spoločenskej udalosti, ktorou chceme vytvoriť priestor na stretnutie obyvateľov a ich priateľov. Veľmi nás teší, že v konkurencii plesov sa nám darí držať svoje pevné miesto. Za to vďačíme Vám našim hosťom, priateľom, známym  a hlavne sponzorom.  Veríme, že program plesu a jeho atmosféra prispela k zviditeľneniu našej obce a milé stretnutia s priateľmi a známymi boli pre Vás prí jemným zážitkom a udalosťou na ktorú sa nezabúda. Usporiadať ples je tvrdým orieškom, ale sme radi, že sa nám to podarilo  zvládnuť. Dôkazom toho je fotodokumentácia.

Vďaka Vám všetkým za účasť ,sponzorom  ďakujeme za podporu a tešíme sa na ďalšie podujatia v našej obci.

Organizačný výbor plesu.

Čítať ďalej: V. Reprezentačný ples obce Brodské

logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks