Antigénové testovanie v Gbeloch

Antigénové testovanie v Gbeloch
mobilné odberové miesto v Gbeloch oznamuje občanom, že dňa 4.7.2021 t.j. nedeľa bude prebiehať antigénové testovanie na COVID-19 v čase od 9:00 do 15:00 hod. Kedže štát, resp. MV SR nateraz neprepláca, resp. nepotvrdil preplácanie mestám a obciam, antigenové testovanie je za poplatok vo výške 11,90 EUR. Antigénové testovanie bude prebiehať bez potreby registrácie. Zaroveň oznamujú, že od budúceho týždňa okrem antigenového testovania spúšťajú v Gbeloch aj PCR testovanie. Cena bude 45 eur za PCR test, čo je momentálne najlepšia cena na trhu. Dni a časy budú upresnené v budúcom tyždni.

Mikuláš

V našej obci tradície nezapadajú prachom. 6. December má svoje trvalé miesto v kalendári meno Mikuláš. Ako každý rok aj teraz bolo priestranstvo pre kultúrnym domom zaplnené množstvom detí od tých najmenších v sprievode otcov, mám či starých rodičov až po školákov od prvej  do deviatej triedy. Atmosféra bola výborná, počuli sme množstvo  mikulášskych a vianočných piesní a básní, ktoré deti zaspievali Mikulášovi, čertom a anjelovi a dobrosrdečný deduško odmenil každého sladkosťou a potom spoločne so svojimi pomocníkmi porozdával darčeky všetkým prítomným deťom.  Z tvárí detí a dospelých vyžarovalo šťastie a pohoda z prichádzajúcich sviatkov a rozžiarené očká detí boli pre nás tou najlepšou odmenou.

Čítať ďalej: Mikuláš

Výstava drobnochovateľov

Dňa 14.10.2012  usporiadala nová organizácia drobnochovateľov  Brodské pod vedením pána Petra Marčišovského prvú výstavu svojich exponátov na ihrisku TJ Baník Brodské. Organizátorom a vystavujúcim  ďakujeme za peknú akciu, ktorá mala veľa priaznivcov a výhercom srdečne blahoželáme .

Čítať ďalej: Výstava drobnochovateľov

Mesiac úcty k starším


Človek je krásny nielen vtedy,keď má pružný krok,

človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,

podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v rozhovore

s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

Minúty, hodiny, dni, roky. Stále v rovnakom tempe, neúprosne a neomylne prideľuje ich zo svojej náruče čas všetkým nám. Každým novým ránom, vždy znova a znova ponúka nám šancu žiť. Niekedy nám do cesty stavia prekážky, trápenia, bolesti, rôzne problémy, ale má v zásobe aj dni plné slnka, krásnych zážitkov a šťastia. Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami.

Aj tento rok tomu nebolo inak. Dňa 7. októbra pripravila obec Brodské stretnutie pre našich starších občanov v kultúrnom dome. V mene obce sa všetkým prihovorila starostka obce a vyslovila poďakovanie za ich prácu ado ďalších rokov popriala veľa zdravia, lásky a spokojnosti. Toto stretnutie bolo spojené s výstavou ovocia, zeleniny a kvetov, ktorú pripravila miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov. Výstavu otvorili svojím vystúpením deti z folklórneho súboru Brodčánek pod vedením pani Marcely Antálkovej. Ďalej v programe vystúpil spevácky zbor Senior z Gbelov, deti zo základnej školy a spestrením programu bolo divadielko klientov Domova sociálnych služieb Brodské , spevy a básne, za čo im patrí naše veľké poďakovanie. Klienti DSS ukázali, že aj oni v domove žijú plnohodnotným životom. Po programe sa vykonal slávnostný akt zápisu do pamätnej knihy obce tých párov, ktorí sa v tomto roku dožívajú krásneho jubilea 50 a 60 rokov výročia spoločného života.

60 rokov - manželia Kliment Hačunda a Štefánia Hačundová

50 rokov - manželia Ferdinand Trubiroha a Valéria Trubirohová

manželia Anton Čulen a Anna Čulenová

manželia Ignác Čulen a Anna Čulenová

manželia Štefan Knap a Jozefína Knapová

manželia Štefan Švec a Valéria Švecová

manželia Bohumil Prušanský a Helena Prušanská

Všetkým manželským párom blahoželáme a prajeme im, aby v dobrom zdraví, láske a porozumení prežili ešte dlhé roky v spoločnom živote.

Na záver sme popriali veľa zdravia najstaršej občianke našej obce a to pani Márii Hačundovej, ktorá sa v tomto roku dožíva 97 rokov.

Október je mesiacom úcty nás mladších k tým skôr narodeným a preto na túto úctu a pozornosť by sme nemali zabúdať počas celého roka.


Anna Krídlová

Čítať ďalej: Mesiac úcty k starším

Detský folklórny súbor Brodčánek

Mladí reprezentanti našej obce nazaháľajú. Pravidelné nácviky piesní a tancov prinášajú svoju ovocie svojím vystúpením spestrujú výročné stretnutia miestnych organizácií a obecné slávnosti. Spolu so žiakmi ZUŠ chodia potešiť obyvateľov miestneho domu opatrovateľskej starostlivosti. S programom, ktorý nacvičia sa od roku 1995 pravidelne zúčastňujú na regionálnych súťažiach detských folklórnych súborov okresov Skalica a Senica. Od roku 2003 sa im po  štyri krát podarilo získať postup na krajskú súťaž, ktorá sa tohto roku bude konať v Skalici 11.mája 2011. Okrem súťaže ich v najbližších mesiacoch čakajú vystúpenia na deň matiek v Brodskom, pri ukončení týždenného cezhraničného projektu so susedným mikroregiónom Podluží, ktorého sa už po tretí krát zúčastňuje aj naša obec. Vystúpenie bude 20.5.2011 v Tvrdoniciach. Na slávnosti pri príležitosti výročia vzniku základnej školy v Bratislave - Rači 26.5.2011, na záhoráckych folklórnych slávnostiach v Šaštíne 18.6.2011 a na koniec na jarmoku v Brodskom 2.7.2011.

                Srdečne našim deťom blahoželáme. Želáme im veľa zdravia, úspechov v škole aj na javisku.

Čítať ďalej: Detský folklórny súbor Brodčánek

logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks