Antigénové testovanie v Gbeloch

Antigénové testovanie v Gbeloch
mobilné odberové miesto v Gbeloch oznamuje občanom, že dňa 4.7.2021 t.j. nedeľa bude prebiehať antigénové testovanie na COVID-19 v čase od 9:00 do 15:00 hod. Kedže štát, resp. MV SR nateraz neprepláca, resp. nepotvrdil preplácanie mestám a obciam, antigenové testovanie je za poplatok vo výške 11,90 EUR. Antigénové testovanie bude prebiehať bez potreby registrácie. Zaroveň oznamujú, že od budúceho týždňa okrem antigenového testovania spúšťajú v Gbeloch aj PCR testovanie. Cena bude 45 eur za PCR test, čo je momentálne najlepšia cena na trhu. Dni a časy budú upresnené v budúcom tyždni.

folder VZN obce

Dokumenty

pdf VZN č. 82/2017 #

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného pláne obce (ÚPN-O) Brodské č.1/2016 a ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Brodské č. 36/2006, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Brodské.

pdf VZN č. 78/2015 #

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej skole, ktorej zriadovateľom je obec Brodské.

pdf VZN č. 75/2015 #

Prevádzkový poriadok pre pohrebisko cintorín obce Brodské

pdf VZN č. 74/2015 #

o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Brodské.

pdf VZN č. 73/2015 #

o pravidlách pre nakladanie s nájomnými bytmi postavenými a nodobudnutými s podporou štátu. Žiadosť o nájom bytu + prílohy nájdete v sekcii Ako vybavím

pdf VZN č.69/2014 #

o zrušení VZN č. 7/1995 o ochrane životného prostredia v oblasti povrchových  vôd a spodných vôd

pdf VZN č.36/2006 #

o záväzných častiach Územného plánu obce Brodské

pdf VZN č.58/2011 o zrušení VZN č.51/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom #

pdf VZN 28/04 školský obvod #

pdf VZN 15/98 trhový poriadok #

logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks